Uw privacy bij Westermeijer Sporttherapie & Sportmassage

Op 25 mei 2018 is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingevoerd.

Wat betekent dit voor u?

Zodra u bekend bent in onze administratie bewaren wij algemene persoonsgegevens (zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres) van u in ons administratiesysteem.

Financiële gegevens

Onze administratie wordt in Excel gevoerd. Hier worden alle gegevens in opgenomen die nodig zijn voor een juiste facturatie. Deze gegevens worden bewaard zolang de fiscale spelregels dit eisen.

Deelt Westermeijer Sporttherapie & Sportmassage uw gegevens met derden?

Nee. Westermeijer Sporttherapie & Sportmassage deelt uw gegevens niet met andere partijen, dan de partijen die direct verantwoordelijk zijn voor administratieve handelingen. Uw gegevens worden niet ter beschikking gesteld, verkocht of op welke wijze dan ook commercieel met derden gedeeld.

Wie kunnen deze gegevens inzien?

Deze gegevens kunnen alleen worden ingezien door de medewerkers van Westermeijer Sporttherapie & Sportmassage.

Voor de algemene voorwaarden klik HIER